تبلیغات
سوزش ادرار در خانمها


سوزش ادرار در
خانمها اغلب همراه با تکرر ادرار و احساس فوريت در ادرار کردن مي باشد. احساس
فوريت در ادرار کردن بدين معني است که فرد احساس مي کند که مثانه وي پر شده و بايد
مثانه را خالي کند ولي مثل افراد طبيعي نمي تواند آنرا به تاخير بياندازد، بلکه
بايد فورا محلي را براي تخليه مثانه پيدا کند. بيشتر پزشکان سوزش ادرار را معادل
عفونت ادراري تلقي کرده و بدون بررسي شروع به درمان تجربي آن مي کنند، در صورتيکه سوزش
ادرار مي تواند علل خيلي زيادي داشته باشد که يکي از آنها عفونت ادراري است. سوزش
ادرار در خانمهاي جوان بيشتر است. اگر درد در هنگام ادرار کردن در ابتداي آن اتفاق
بيفتد، معمولا نشان دهنده وجود مشکل در مجراي ادراري است ولي اگر در انتهاي ادرار
کردن اتفاق بيفتد نشان دهنده وجود مشکل در مثانه است. اگر سوزش ادرار همراه با تکرر
و احساس فوريت در ادرار کردن و درد زير دل باشد، معمولا نشاندهنده التهاب مثانه
است. خود التهاب مثانه ممکن است علل عفوني و غير عفوني داشته باشد. اگر سوزش ادرار
همراه با احساس ناراحتي و درد در قسمت خارجي دستگاه تناسلي باشد معمولا نشاندهنده
وجود التهاب در واژن و يا لبهاي فرج مي باشد. يکي از علل سوزش ادرار و عفونت مثانه،
مقاربت است که در آن خانم روز و يا روزهاي بعد از مقاربت دچار سوزش ادرار مي شود و
اين معمولا تکرار شونده است.خطرناکترين علت
سوزش و تکرر ادرار، وجود نوع بدخيمي از سرطان مثانه است. بنابراين از کنار سوزش و
تکرر ادرار نبايد به آساني عبور کرد.خانمها به علل
ريز مستعد ابتلا به عفونت ادراري هستند:1. مجراي ادرار
کوتاه است2. اغلب تخليه
مثانه خود را به تاخير مي اندازند3. از وسايل
جلوگيري کننده از حاملگي مثل ديافراگم استفاده مي کنند4. از ژلهاي
اسپرم کش براي جلوگيري از حاملگي استفاده مي کنند که سبب تجمع ميکروبهاي روده در
اطراف مجراي ادرار مي شود.5. دسترسي
ميکروبهاي روده اي بعلت مسير کوتاه به دستگاه ادراري و سيستم ادراري خانمها راحت
تر است.يکي از علائمي
که ما را هدايت مي کند که علت سوزش ادرار عفونت ادراري است، وجود خون در ادرار
است. در عفونت حاد مثانه 20-15 درصد خانمها مبتلا به درد در زير ناحيه ناف مي
شوند. خانمهائي که يائسه شده و تحت هورمون درماني نمي باشند، مستعد التهاب واژن و
عفونت ادراري هستند. اگر سوزش ادرار همراه با ترشح از واژن باشد، نشاندهنده التهاب
واژن است. اگر خانمي دچار سوزش ادرار به همراه تب، بدي حال عمومي و درد عضلاني
شود، نشاندهنده ابتلا احتمالي به تبخال تناسلي است که بايد منتظر شود که در روزهاي
آينده تاولهاي تبخال ظاهر شوند. اگر سوزش ادرار همراه با تب و لرز و درد پهلوها
باشد، نشاندهنده عفونت حاد کليه ها است و بيمار بايد در بيمارستان بستري شود. اگر
خانمي دچار سوزش ادرار، تکرر ادرار و احساس فوريت در ادرار کردن شود و پس از خاتمه
درمان ادرار قطره قطره خارج شود، و نيز هنگام مقاربت درد داشته باشد، نشاندهنده
وجود احتمالي ديورتيکول مجرا است و نيازمند بررسي بيشتري خواهد بود. بايد حتما از
خانم مبتلا به سوزش ادرار از نظر استفاده از داروها و مواد شوينده موضعي سئوال
کرد. استفاده از دوش و اسپري هاي واژينال مي تواند سبب سوزش ادرار شود. گاها بعضي
از خانمها ماهها و سالها است که از سوزش ادرار رنج مي برند، اين خانمها نيازمند
بررس بيشتري هستند، يک از علل سوزش ادرار طولاني مدت وجود بيماري التهاب بافت
بينابيني مثانه است. اينگونه خانمها با درمان مناسب به مقدار زيادي بهبود يافته و
خوب مي شوند. يکي از علل مهم عفونت دستگاه تناسلي و دستگاه ادراري در خانمها،
روابط زناشوئي نامتعارف مي باشد، که گاها سبب عفونتهاي خطير مي گردد. اينگونه
عفونتها اگر لگن خانم را گرفتار سازد ممکن است سبب نازائي گردد. تشخيص و درمان
زودرس داراي اهميت زيادي است.